basisgegevens
Om vervoersbewijzen te kunnen invoeren dient u eerst de betreffende mestleveranciers en mestafnemers in te voeren (klantgegevens) met de bijbehorende laad- en losplaatsen (ivm het invullen van de juiste mestcode en laad-/los postcode); uw chauffeurs (optioneel, voorheen erkend monsternemers), het transportmateriaal (voertuigen en laadeenheden) en eventueel de door u gebruikte geregistreerde en ongeregistreerde opslagen waarvan u een H1-staat dient bij te houden. Bij het opstarten van uw administratie kan VDMAdmin.nl de door u elektronisch aangeleverde basisgegevens direct in de database plaatsen.
invoer
Hier kunt u vervoersbewijzen van verfijnde en forfaitaire transporten (transport paardenmest-substraat-champost keten, boer-boer transport, vogelaar variant, etc) invoeren. Voor verfijnde transporten heeft u twee mogelijkheden: invoeren voor verzending naar een laboratorium waarmee VDMadmin.nl gegevens kan uitwisselen voor de automatische ontvangst van onderzoeksresultaten; óf waarbij een vervoersbewijs pas wordt ingevoerd wanneer de onderzoeksgegevens bekend zijn (alle bongegevens zijn dan bekend). Tevens vindt u hier ook de mogelijkheid om vervoersbewijzen te wijzigen, te zoeken en om analyserapporten toe te voegen aan een VDM. Via het menu postcode zoeken kunt u postcodes zoeken van AGR-GPS locaties.
communicatie
Voor volledige vervoersbewijzen kunt u hier de opdracht geven om deze door te sturen naar RVO Agrarisch. Ingevoerde vervoersbewijzen waarvan de mestmonsters nog moeten worden geanalyseerd kunt u hier versturen naar het onderzoekslaboratorium indien VDMadmin.nl gegevens kan uitwisselen met dit laboratorium. Deze verzending van gegevens dient u normaliter plaats te laten vinden op het moment dat de mestmonsters bij u worden opgehaald door het analyselaboratorium. Na verzending kunt u van de verzonden mestmonsters een begeleidingsformulier (met barcodes van de monsternummers) afdrukken.
overzichten
Hier vindt u een overzicht van de ingevoerde vervoersbewijzen. U kunt selecteren op datum en op status van het vervoersbewijs zoals: volledig/niet volledig (analyse aanwezig/ontbreekt), verzonden/ niet verzonden naar respectievelijk uw analyse laboratorium of RVO Agrarisch. Verder kunt u een specifiek overzicht bekijken van de mengmonsters van ingevoerde bemonsterde vervoersbewijzen die nog niet zijn verstuurd. Door op het vervoersbewijsnummer te klikken kunt u het vervoersbewijs bekijken en indien nodig direct starten met het wijzigen van het vervoersbewijs. Verder kunt u via 'bemonstering' via een verkennerachtige omgeving een overzicht bekijken van alle door het systeem aangemaakte mengmonsters en afzonderlijke analyses van alle transporten die nog niet zijn verzonden zijn naar het laboratorium. Tevens kunt u (proef)begeleidingsformulieren afdrukken om b.v. de bonnummers te controleren of de mestmonsters uit te sorteren. Ook is het mogelijk om de samenstelling van de door het systeem aangemaakte mengmonsters te wijzigen. Tenslotte is het via deze pagina mogelijk om extra analyse opties naast standaard fosfaat en stikstofonderzoek toe te voegen, te wijzigen en of te verwijderen.
rapporten
De rapporten die op basis van de ingevoerde vervoersbewijzen kunnen worden gegenereerd zijn achtereenvolgens: een overzicht over alle transporten over een bepaalde periode uitgesorteerd per klant; een totaaltelling uitgesplitst per klant over een bepaalde periode; een overzicht van de aan- en afvoer per klant met de mogelijkheid om van dit overzicht een pdf-bestand te generen dat u via de e-mail bijvoorbeeld naar uw klant kunt toesturen; tracking/tracing van uitgevoerde mesttransporten met de mogelijkheid tot het genereren van een pdf-bestand; een overzicht van de transporten per voertuig of per laadeenheid over een bepaalde periode (met totaaltellingen); het afdrukken van een H1-aan- en afvoerstaat van uw mestopslagen, een servicemelding (voorheen opgesteld door Bureau Heffingen, een van de voorgangers van de RVO Agrarisch) , deze met de originele servicemelding kunt vergelijken en het opstellen van een mineralenbalans (vergelijkbaar met de oude MINAS jaaraangifte); een overzicht samenstellen van alle naw-gegevens van uw klanten inclusief of exclusief alle laad/los adressen. Ook kunt u een overzicht samenstellen van alle getransporteerde mest uitgesorteerd per mestsoort/mestcode inclusief de leveranciers en de data dat u daar mest heeft opgehaald. Tenslotte kunt u via menu installatie/opslag een H1-staat samenstellen over meerdere door u te selecteren laad-loslocaties bij eenzelfde klant. Dit laatste is een handig hulpmiddel bij het maken van de H1-staat van een geregistreerde opslag voor vaste mest, en een mest be- of verwerkingsinstallatie (vergister, scheiding, omgekeerde osmose, etc).
exporteren
Alle gegevens van de ingevoerde vervoersbewijzen zijn op te vragen in een speciaal ascii-bestand. Dit bestand kunt u naar uw eigen computer downloaden, voor eventueel gebruik in een bij u lokaal in gebruik zijnd softwarepakket, voor bijvoorbeeld de facturatie of te gebruiken in een spreadsheet of database programma zoals microsoft excel of access.
handleiding
Onder deze menuknop kunt u de on-line handleiding vinden (nagenoeg hetzelfde als deze handleiding).
contact
Via deze menuknop kunt u een e-mail naar de helpdesk sturen.
overig
Onder deze menuknop kunt u uw aangemelde gegevens als gebruiker bekijken, uw wachtwoord wijzigen, uw gebruikerscode en wachtwoord van Mijn RVO invoeren en eventueel wijzigen (nodig voor de elektronische communicatie met RVO Agrarisch), standaard criteria instellen voor het doen van extra mestonderzoeksopties en het totaal aantal vervoersdocumenten inzien dat u in de administratie voor het huidige jaar geregistreerd heeft staan.