basisgegevens
Om afleveringsbewijzen BOOM-stoffen te kunnen invoeren dient u eerst de betreffende leveranciers en afnemers in te voeren (klantgegevens) met de bijbehorende laad- en losplaatsen (i.v.m. het invullen van het juiste BOOM-product en de laad- en losplaats) en een eventueel door u bij te houden register compost of zuiveringsslib. Het is ook mogelijk om een register bij te houden van een leverancier wanneer u bijvoorbeeld de volledige afvoer verzorgd. Bij het opstarten van uw administratie kan VDMadmin.nl de door u elektronisch aangeleverde basisgegevens direct in de database plaatsen.
invoer
Hier kunt u aflveringsbewijzen BOOM-stoffen invoeren en wijzigen. U heeft de keuze uit drie invoermogelijkheden: directe doorlevering, leverancier is producent, be- of verwerker of leverancier is handelaar. Indien van het gekozen laadpunt een register wordt bijgehouden, worden de registergegevens automatisch overgenomen op het afleveringsbewijs en na invoeren van de bongegevens wordt het register automatisch bijgewerkt.
overzichten
Hier vindt u een overzicht van de ingevoerde afleveringsbewijzen BOOM-stoffen. U kunt selecteren op datum en op het soort afleveringsbewijs zoals: directe doorlevering, leverancier is producent, be- of verwerker, leverancier is handelaar of alle afleveringsbewijzen. Door in de gegenereerde lijst op het nummer van het afleveringsbewijs te klikken, kunt u het afleveringsbewijs bekijken en indien nodig wijzigen.
rapporten
De rapporten die op basis van de ingevoerde afleveringsbewijzen kunnen worden gegenereerd zijn achtereenvolgens: een overzicht van alle afleveringsbewijzen over een bepaalde periode uitgesorteerd per klant; een totaaltelling uitgesplitst per klant over een bepaalde periode; een overzicht van de aan- en afvoer per klant met de mogelijkheid om van dit overzicht een pdf-bestand te generen dat u via de e-mail bijvoorbeeld naar uw klant kunt toesturen; tracking/tracing van afgevoerde en of geleverde BOOM-stoffen met de mogelijkheid tot het genereren van een pdf-bestand; het afdrukken van een H1-aan- en afvoerstaat van uw (geregistreerde) opslagen; het afdrukken van een volledig register of een pagina uit een register; het opstellen van de jaaraangifte, waardoor u slechts enkele minuten nodig heeft om uw jaaraangifte in te vullen en tenslotte kunt u een overzicht generen van alle naw-gegevens van uw klanten.
exporteren
Alle gegevens van de ingevoerde afleveringsbewijzen zijn op te vragen in een speciaal ascii-bestand. Dit bestand kunt u naar uw eigen computer downloaden, voor eventueel gebruik in een bij u lokaal in gebruik zijnd softwarepakket, voor bijvoorbeeld de facturatie of te gebruiken in een spreadsheet of database programma zoals microsoft excel of access.
overig
Onder deze menuknop kunt u uw aangemelde gegevens als gebruiker bekijken, uw wachtwoord wijzigen en het totaal aantal afleveringsbewijzen inzien dat u in de administratie voor het huidige jaar geregistreerd heeft staan.