Abonnementskosten en Voorwaarden

Voor het gebruik van de administratie applicatie's via internet voor Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM), Vervoersbewijzen Zuiveringsslib en Compost (VZC) en of combinaties van deze applicaties, zijn abonnementskosten verschuldigd.


Vervoersbewijzen Dierlijke Mest en of Vervoersbewijzen Zuiveringsslib en Compost

Het aantal vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) en of vervoersbewijzen zuiveringsslib en compost (VZC)) dat een gebruiker in één administratiejaar (lopende van 1 januari tot 31 december) kan invoeren is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm.

De kosten van het basis abonnement bedragen € 25.00 (EURO) per maand voor het voeren van een administratie voor dierlijke mest óf voor een administratie van zuiveringsslib en compost. Indien men zowel VDM's en VZC's wenst te administreren bedragen de kosten van het basis abonnement € 35.00 (EURO) per maand.

Het basisabonnement geeft de gebruiker het recht om in totaal 500 vervoersbewijzen per administratiejaar te registreren. Bij een gekoppeld abonnement worden de VDM's en VZC's bij elkaar opgeteld. De extra abonnementskosten voor uitbreiding van het aantal vervoersbewijzen die er per administratiejaar méér kunnen worden ingevoerd, bedragen € 5.00 (EURO) per maand per 500 vervoersbewijzen. Bij tussentijdse uitbreiding van het abonnement in het administratiejaar worden de extra abonnementskosten met terugwerkende kracht vanaf het begin van het administratiejaar in rekening gebracht.

De uitbreidingsmodule om de AGR-GPS-berichten van D-TEC/VMA of Data2Track in uw administratie te ontvangen en deze te gebruiken als basis voor uw vervoersbewijzen administratie kost € 5.00 (EURO) per maand per AGR-unit. Deze meerkosten worden ruimschoots goedgemaakt door de forse tijdsbesparing die u hierdoor kunt realiseren.

Voor de uitbreidingsmodule met een koppeling in twee richtingen met AGR-GPS drijfmest apparatuur van Eijkelkamp (Psion) bedragen € 15.00 (EURO) per maand per AGR-unit. Deze hogere kosten, in vergelijking tot de D-TEC/VMA-koppling, worden veroorzaakt doordat wij voor deze communicatie-software een aparte (windows)-server hebben moeten laten inrichten, stallen en deze operationeel dienen te houden bij onze providor.

Een verdere uitbreiding van de AGR-GPS module is het printen van de Mestbonnen op het voertuig met behulp van D-TEC/VMA en of Data2Track apparatuur: De gegevens worden tijdens het laden en lossen via internet opgehaald uit uw administratie en op de witte strook rechts van het VDM afgedrukt. Voor meer info over de D-TEC/VMA koppeling klik hier. Deze uitbreiding werkt alleen in combinatie met de AGR-GPS module en kost € 5.00 (EURO) per maand per unit extra (dit is exclusief de abonnementskosten die D-TEC/VMA of Data2Track aan u berekend). Deze applicatie kunnen wij voor D-TEC/VMA gebruikers ook leveren aan niet-VDMadmin klanten via de website www.bonnenprinten.nl.

Voor de uitbreidingsmodule met een koppeling in twee richtingen met AGR-GPS vaste mest apparatuur van Eijkelkamp (Smart AGR) bedragen € 10.00 (EURO) per maand per AGR-unit. Deze kosten zijn vergelijkbaar met D-TEC/VMA of Data2Track apparatuur dat is uitgerust met bonnenprinten.

Overigens kunt u tegelijk met D-TEC/VMA, Data2Track en Eijkelkamp apparatuur werken in één applicatie.

Voor de uitbreidingsmodule 'communicatie naar andere VDMadmin-gebruikers' bedragen de kosten € 2.50 (EURO) per maand voor de mogelijkheid van verzending van gegevens en € 5.00 (EURO) per maand voor zowel verzending als ontvangst en verwerking van de gegevens ontvangen van andere VDMadmin-gebruikers. Er worden verder geen extra kosten in rekening gebracht voor het aantal ingestelde communicatie mogelijkheden en het aantal VDM's dat verstuurd wordt..

De kosten van de uitbreidingsmodule 'Afspraken bijhouden' bedragen € 5.00 (EURO) per maand. Deze module kunt u gebruiken in zowel de VDM- als VZC-applicatie (of een combinatie van beide).

De kosten van de uitbreidingsmodule 'Administratie Mestverwerkingsovereenkomsten' bedragen € 20.00 (EURO) per maand. Deze module kunt u alleen gebruiken in de VDM-applicatie (of een combinatie van VZC en VDM). De module is uitbreidbaar met uw eigen standaardcontracten. Indien u interesse in deze module heeft en ook eigen contracten wenst te gebruikten, dient u contact met ons op te nemen om de specifieke mogelijkheden te bespreken.

De kosten van de uitbreidingsmodule 'Administratie van Co-Producten' bedragen € 5.00 (EURO) per maand. Deze module kunt u gebruiken in zowel de VDM- als VZC-applicatie (of een combinatie van beide).

De kosten van de uitbreidingsmodule 'Exporteren Factuurgegevens' bedragen € 12.50 (EURO) per maand. Deze module kunt u momenteel gebruiken in combinatie met de VDM-applicatie en de VZC-applicatie. Aan deze module zitten verder ook installatiekosten verbonden. Indien u interesse in deze module heeft, dient u contact met ons op te nemen om de specifieke mogelijkheden te bespreken.

De kosten van de uitbreidingsmodule 'Koppeling met e-CertNL Mest' (voorheen Client Export Mest) bedragen € 15.00 (EURO) per maand. Deze module kunt u alleen gebruiken in combinatie met de VDM-applicatie (of een combinatie van VZC en VDM).


Uitbreidingsmodule "Vooraf invullen en afdrukken van VDM's"

Alle applicaties (behalve het ontvangst- en verwerkingsportaal vooraf meldingen LNV) of combinaties zijn uitbreidbaar met de module 'VDM's afdrukken' waarmee u de mogelijkheid krijgt om m.b.v. een matrix printer vooraf de VDM's geheel of gedeeltelijk in te vullen, hetgeen een hoop schrijfwerk (en fouten) scheelt voor uw chauffeurs. Deze uitbreidingsmodule kost € 5.00 (EURO) per maand.


Uitbreidingsmodule "Vooraf invullen en afdrukken van VZC's"

Alle applicaties (behalve het ontvangst- en verwerkingsportaal vooraf meldingen LNV) of combinaties zijn uitbreidbaar met de module 'VZC's afdrukken' waarmee u de mogelijkheid krijgt om m.b.v. een matrix printer vooraf de VZC's geheel of gedeeltelijk in te vullen, hetgeen een hoop schrijfwerk (en fouten) scheelt voor uw chauffeurs. Deze uitbreidingsmodule kost € 5.00 (EURO) per maand.


Toevoegen klantgegevens

Indien u uw klantgegevens elektronisch aan ons aanlevert volgens het door ons gevraagde format naar e-mailadres info@vdmadmin.nl of per post naar VDMadmin.nl, Postbus 78, 5520 AB Eersel, kunnen wij deze gegevens voor u vooraf in uw database toevoegen. Dit kan u een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren, waardoor u direct kunt beginnen met het invoeren van vervoersbewijzen. De kosten hiervan bedragen éénmalig € 75.00 (EURO, exclusief BTW). Deze kosten zullen worden doorberekend bij de eerste incasso van de abonnementskosten.

Vooraf toevoegen van overige gegevens: Prijs op aanvraag, afhankelijk hoe de gegevens kunnen worden aangeleverd en hoeveel werk het ons kost om deze gegevens te prepareren voor import in de database.


Extra ondersteuning en/of helpdesk

Een gebruiker heeft jaarlijks recht op één uur gratis ondersteuning enof helpdesk. Indien een gebruiker meer ondersteuning en/of helpdesk wenst geldt voor de overige uren een tarief van € 85,00 per uur (exclusief BTW). Op het moment dat kosten voor ondersteuning enof helpdesk voor het eerst in rekening zullen worden gebracht, wordt dit aan de gebruiker medegedeeld. Overigens is dit tot op heden nog nooit voorgekomen.


Algemene Voorwaarden

Door registratie als gebruiker gaat gebruiker ermee akkoord dat de verschuldigde abonnementskosten maandelijks middels een doorlopende automatische incasso worden geïncasseerd van een door gebruiker opgegeven bankrekening. Het abonnement heeft een looptijd voor onbepaalde tijd en tenminste tot en met het einde van het lopende administratiejaar. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe administratiejaar te geschieden (dus vóór 1 december). Uitzondering is het Ontvangen en Verwerken van Vooraf Meldingen RVO: dit is per maand opzegbaar. Door registratie gaat gebruiker ook akkoord met de overige Algemene Voorwaarden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Overig

Voor alle overige verzoeken/aanpassingen zal in onderling overleg worden bekeken wat de mogelijkheden zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Dit verzoeken kunt u schriftelijk tot ons richten via het e-mail adres info@vdmadmin.nl